İstanbul'da Şifa Bulmak

İstanbul'da Şifa Bulmak

26 Haziran -19 Temmuz 2021  

Küratör: Melis Bektaş

Yaklaşım Tüneli

Karşı Sanat Çalışmaları - Metro İstanbul

İstanbul'da Şifa Bulmak başlıklı sergi, koleradan koronaya, tarih boyunca büyük kentlerde sağlığa erişim meselesinden yola çıkarak şifa kavramına odaklanıyor. Sergi; sağlık hakkı, yaşam hakkı ve kent hakkının bir arada düşünülmesi gerektiğine tanıklık ettiğimiz bu dönemde, kolektif yaşamın gerekli kıldığı mesafeleri ve sorumlulukları; beden-mekân ilişkisini düşündüren bir eşikten geçiriyor.

İstanbul'da Şifa Bulmak hiç beklenmedik bir alana yerleşirken, sergi vesilesiyle İstanbul heyecan verici bir kültür-sanat mekânına kavuşuyor: Metropolün kalbinden damarlarına, Harbiye'den metro hattına inen Yaklaşım Tüneli 2005'ten bu yana ilk defa, Karşı Sanat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ortaklığı ile bir sanat etkinliğine kapılarını açıyor. Tünel, mimari yapısı, şehirle ilişkisi ve sunduğu duyusal deneyimle keşfedilmeyi bekliyor. 

Sanatçılar; Arek Qadrra, Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan Özcan, SABO, Seydi Murat Koç, Umut Erbaş ve Yekateryna Grygorenko zamanın şifa hatırlatmalı ifade biçimlerini üretirken bir araya gelme yeteneğimizin nabzını tutuyor. Heykel, resim, yerleştirme, mural, video ve fotoğraf ile sergide yer alan sanatçıların yeni üretimleri ilk kez sergileniyor. Bir tahliye alanı olarak inşa edilen Yaklaşım Tüneli; İstanbul'da Şifa Bulmak ile sergi mekânına dönüşürken, arayışlar, aciliyetler ve olağanüstü haller içinde sanatçıların eserleri mekânla desteklenerek birbiriyle söyleşiyor. Araştırmacılar; Cemre Gürbüz, Gabriel Doyle ve Naomi Cohen; 19. yüzyıl kolera salgınının zirvesinde Osmanlı'da kurulan Surp Pırgiç Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Surp Agop Hastanesi, Balat Or-Ahayim Hastanesi ve Bulgar Hastanesi'nin tarihini ve ilişkilerini çalışıyor. Çalışmalarının bir kısmı hikâyeler ve arşivle haritalandırdıkları yerleştirmeyle sergide yer alıyor, sergiye eş zamanlı olarak makalelerinden bazı bölümler farklı platformlarda yayınlanıyor olacak.

Sanatçılar ve araştırmacılar "şifa arayışını" topluluk (communitas) ve bağışıklık (immunitas) ekseninde ele alırken, topluluk içinde yaşamanın bireyin sağlığı ile ilişkisi üzerine tartışıyor: Biyolojik yaşamı muhafaza etmek uğruna toplumsal yaşamdan eksiltilmek zorunda mıyız? Bir topluluk içinde hasta bedenin tedavi edilmesi ya da iyileşmesi ne anlama gelir? Kent mekânı ve şifa arasında ne tür ilişkiler kurulabilir? Sağlık hakkına erişimde ‘'toplumsal cinsiyet'' faktörü nasıl işler? Zehirden ilaç yaptıran "farmakon" her an deneyimlediğimiz ikilikler içinde şifayla nasıl kesişir? Unutturulan, dönüştürülen sağaltım mekânlarının tarih, kent ve bellek ilişkisinde "palimpsest" ne demektir? İstanbul'da Şifa Bulmak; küresel sağlık krizini; politik, kurgusal ve şiirsel yaklaşımlar arasında örülmüş fikirlerle yeniden düşünmeye davet ediyor.  

Melis Bektaş'ın küratörlüğünde 26 Haziran - 19 Temmuz 2021 tarihleri arasında Yaklaşım Tüneli'nde gerçekleşecek ‘İstanbul'da Şifa Bulmak' sergisine, Karşı Sanat Çalışmaları ve Columbia Global Centers | Istanbul ortaklığında gerçekleşecek ‘'İstanbul'un Şifa Mirası'' başlıklı konuşma serisi eşlik edecek.   

 

Finding a Cure in Istanbul 

26 June - 19 July 2021

Curator: Melis Bektaş

Approach Tunnel

Karşı Sanat Çalışmaları- Metro İstanbul

The exhibit Finding a Cure in Istanbul explores the concept of healing, based on the issue of accessing health in a big city, from the time of cholera to the coronavirus. We are witnessing a moment that asks us to consider the right to health, the right to life and the right to the city all together. By linking body and place, the exhibit thinks through what collective life imposes on us in terms of distance, intimacy and responsibilities. 

The opening of Finding a Cure in Istanbul coincides with the inauguration of an exciting new cultural space in Istanbul in an unexpected setting: the Yaklaşım Tüneli, which descends from the heart of Istanbul to its veins, from Harbiye to the central metro line. For the first time since 2005, the tunnel will open its doors for an artistic event in cooperation with Karşı Sanat and the Istanbul Metropolitan Municipality (İBB) affiliate Metro Istanbul. Besides its stations, Metro Istanbul is now opening this 200-meter-long evacuation tunnel to art lovers. It invites visitors to discover Yaklaşım Tüneli's architecture, its relationship with the city and the sensory experience that it evokes. 

In this exhibit, seventeen artists track our ability to come together by researching forms of remembering and expression that "heal." These are: Arek Qadrra, Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan Özcan, SABO, Seydi Murat Koç, Umut Erbaş and Yekateryna Grygorenko. The researchers Cemre Gürbüz, Gabriel Doyle and Naomi Cohen work on the histories of five charitable hospitals founded at the peak of cholera epidemics during the late Ottoman Empire and the relations between them: the Surp Pırgiç Hospital, the Balıklı Greek Hospital, the Surp Agop Hospital, the Balat Or-Ahayim Hospital and the Bulgarian Hospital. A part of their research project is exhibited in an installation of stories and mapped archives.

The artists and researchers approach the "search for a cure" from the axis of community (communitas) versus immunity (immunitas), looking into the relationship between community life and individual health: Must we remove ourselves from social life in order to preserve biological life? What does it mean to treat or heal the sick body in a community? What kind of connections can be drawn between urban space and healing? How does "gender" factor into accessing the right to health? How can "pharmakon," which makes medicine out of poison, help us heal the dualisms that we may confront at any moment? How can we understand the "palimpsest" of transformed and forgotten places of treatment and the ties they draw between history, city and memory? Finding a Cure in Istanbul invites a rethinking of our global health crisis through ideas that weave together the political and the poetic.

The exhibit, curated by Melis Bektaş, takes place at the Yaklaşım Tüneli between 26 June - 19 July 2021. It is accompanied by a webinar series titled Heritage of Healing co-organized by Karşı Sanat Çalışmaları and Columbia Global Centers | Istanbul.  

 

Toplam 0 sonuç bulundu