Kurmacalar - Kader Genç

Bio-politik bir varlık olarak bedenselliğin varolmak arzusu, canlı kalmak güdüsüyle ortaktır. Arzu ile ölümün bu ortak organizması, cinsellik ve çoğalmanın tek hücrelinin yaşam tutkusu ile başlar, bugünün viralliğinde devam eder.

Kader Genç'in, yaşama ve ölüme eşit koştuğu "Figür Sanatı" doğallıktan, tinselliğe bu ikilemin kaotik toplumsallığına takıntılıdır. Yaşamak, çoğalmak,  cinsellik temelli kodlanmış engellenemez organiklik arzunun nöro biyolojisine kitlendikçe zombileşen var oluş…

Kendini  yiyen Kronos'a dönüştükçe tükenen insanlık… 

Ölü-canlar karnavalı…

Yeni-Figür dilinin bu acımasız arayışı Kader Genç'in nefret söylemiyle Karşı Sanat'ta buluşuyor. Bu pandemik sanatı 20 Ekim-10 Kasım 2021 tarihleri arasında izleyebilirsiniz.