Olağan Zamanın Dışında - Fatoş İrwen

Fatoş İrwen - Olağan Zamanın Dışında

20 Mayıs - 27 Haziran 2021

Depo ve Karşı Sanat Çalışmaları bu bahar Fatoş İrwen'nin ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının yıllara yayılan kesintisiz üretim süreci, malzeme çeşitliliği ve kavramsal çok katmanlılığı dikkat çekiyor. Video, fotoğraf, kağıt, tekstil ve tuval işlere, yerleştirmeler, nesneler ve metinler eşlik ediyor. Olağan Zamanın Dışında başlıklı serginin gövdesini tanıklık, adalet ve merhamet kavramları oluşturuyor.

Bu sergi Fatoş İrwen'in tüm yaşamına eşlik eden sanatsal deneyimin güncesi olarak okunabilir. Sanatçı tarihine ve coğrafyasına, kendine ve ötekine, merhamete ve zorbalığa tanıklığını bedeniyle kaydetmiş; olağanüstü halde yaşamaya alışmış halklara armağan ediyor. İnatçı bir zarafetle bitkiler ve böcekleri, suyu ve toprağı, canlı ve cansız tüm varlıkları, geçmişi ve geleceği kucaklayan bir zaman tanımı öneriyor. Aynı türden olmayan zamansallıkların üst üste bindiği "olağan zamanın dışında" kutsallığın yitimi, tanımsız özgürlüklerin ve akrabasız yakınlıkların vaadi olarak kutlanıyor.

Küratörlüğünü Ezgi Bakçay ve M. Wenda Koyuncu'nun yaptığı sergi 20 Mayıs - 27 Haziran tarihleri arasında Depo ve Karşı Sanat'ta eş zamanlı olarak görülebilir. 


 

Fatoş İrwen - Exceptional Times

20 May - 27 June 2021

Depo and Karşı Sanat are hosting Fatoş İrwen's first solo exhibition. İrwen's uninterrupted production process over the years, material diversity and conceptual multilayeredness of her practice highlight the exhibition. Works in diverse media, video, photography, paper, textile and canvas, are accompanied by installations, objects and texts. Concepts such as witnessing, justice and compassion constitute the framework of the exhibition.

This exhibition can be read as the diary of the artistic experience that accompanies Fatoş Irwen's whole life. The artist recorded her witnessing to history and geography, to herself and the other, to compassion and tyranny through her body; it is a gift dedicated to the people who are used to living in extraordinary situations. With a stubborn grace she proposes a definition of time that embraces plants and insects, water and soil, all living and non-living beings, past and future. In such "exceptional times'' where non-congenial temporalities overlap, the loss of sacredness is celebrated as the promise of undefined liberties and kinless affinities.

The exhibition, curated by Ezgi Bakçay and M. Wenda Koyuncu, can be viewed simultaneously at Depo and Karşı Sanat between 20 May - 27 June.