english
Müfit İşler 'Bir Kubbe Yapmak'
27 Şubat Çarsamba 2013 - 16 Mart Cumartesi 2013

 

BİR KUBBE YAPMAK/ Müfit İşler

Onuncu kişisel sergimi gerçekleştirmek, benim için bir çemberin kapanması anlamına geliyor. Akademiden hayatın içine atılan genç bir ressam olduğum günlerde, okul günlerinde beynimize nakşolmuş “figüratif-soyut” resim anlayışıyla hesaplaşmayı arzu ediyordum. Soyut figüratif kavrayışı sanat anlayışıma yakın bulmuyor, kendi resmimi üretmek için çabalıyordum. Bu düzlemde, çalışmalarımı figüratif ve nonfigüratif arasındaki geniş aralıkta sürdürmeyi seçtim.

Her şeyden önce renge tutkun bir ressam olarak, sanatın figüratif ve nonfigüratif alanlarına özel bir ilgi duydum. Neşet Günal Atölyesi’ni seçmememin nedeni de renklere duyduğum aşktı. Duvar resmine böyle yöneldim ve halen bu sanata Türkiye’de gerektiği kadar önem verilmediğini gözlemliyorum.

Açtığım ilk üç sergiden sonra, benim için tek bir hedef öne çıkmıştı: Resimde gerilim noktalarını yakalamak ve bu gerilimi renkler üzerinden kurabilmek. Bu perspektiften resme farklı bir derinlik kazandırabilmeyi, döngüsel bir dinamizmi var edebilmeyi amaçlıyordum. Zaman içinde söz konusu döngü, reel politikanın doğrudan yansımasıyla, toplumsal alanda zuhur eden İslamcılık ve milliyetçiliğin de görsel tezahürüyle hilale dönüştü. Döngüsel arayışım, 2006 yılındaki sergimde, hilalden yumurtaya, yumurtadan kubbeye doğru, birbirinin içinden türeyen dinamikler ve karşıtlıklar biçiminde maddeleşti. Bir süre sonra, kubbenin kendi içinde hilali dönüştürdüğünü gördüm.

Şimdi, Bir Kubbe Yapmak sergisiyle, Avrupalı entelektüellerin “bir katedrali inşa etmeyi” becerememesini merkeze alarak, “yaşadığımız coğrafyada bir kubbe yapabilmek mümkün müdür?” sorusunun izini sürüyorum. Bu başlık altında gelişecek bir tartışmanın tarihsel açıdan son derece ilham verici sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Kubbenin/kubbelerin inşa edildiği yaşadığımız topraklarda yeni ve benzersiz bir Rönesans aşamasına girdiğimizi düşünüyorum. Her çağın güzellik imgesini oluşturan bir güzelle anıldığını varsayarak, yaşadığımız çağın güzelinin de kubbe olduğunu iddia ediyorum.  

Henüz haber eklenmemiştir.
Henüz bir çalışma eklenmemiştir.