english
Trans* Evi / Ömer Tevfik
14 Kasım Cuma 2014 - 20 Kasım Perşembe 2014

Türkiye’de aile, toplum ve devlet tarafından çocukluklarından itibaren başlayan bir ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan trans* bireylerin eğitim, sağlık ve hukuk gibi en temel insan haklarına erişimleri oldukça kısıtlıdır. Cinsiyet kimlikleri sebebiyle çalışma haklarından da mahrum bırakılan bu bireyler özellikle hastalık ve yaşlılık durumlarında daha da kırılgan bir grup haline gelmektedir. 

Istanbul LGBTI Dayanışma Derneği, ilk adım olarak barınma,  sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yardıma ihtiyaç duyan trans* bireylere güvenli bir alan açma amacıyla 2012 yılında Trans*Misafirhanesi’ni kurmuştur.  Misafirhane, son bir buçuk yıldır, bireysel destekler ve  sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu zamana kadar transfobik şiddete maruz kalan ve barınma hakkından mahrum bırakılan 27 trans*kadın dönüşümlü olarak, ayrılmaya hazır olduklarını düşündükleri ana dek misafirhanede beraber yaşamıştır. 

Bu kapsamda Ömer Tevfik  tarafından hazırlanan trans*evi Fotoğraf Sergisi, Trans* Misafirhanesi ve misafirlerinin görsellerinden oluşan bu seçkiyle, bir yandan transfobik nefret suçlarına karşı mücadelede, şiddeti deneyimleyenleri kurbanlaştırmayan ve aynılaştırmayan bir söylem kullanmanın önemine değinirken, bir yandan da bizleri karşılayan  yeni tartışma konularınaalan açmayı amaçlamaktadır. trans*evi Fotoğraf Sergisi,transfobik, dışlayıcı sosyal ve politik yapı içerisinde trans bireylerin geliştirdikleri direnç mekanızmaları üzerine bu tartışma alanını açarken, alternatif barınma alanlarının sağlanabilmesinin mümkün olabildiğini ve bu alanların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır.  

Sadece kenti değil, bizleri, kim olduğumuzu, hangi alanlarda barınabileceğimize karar veren bir otorite haline gelen kentsel dönüşüm de trans*evi Fotoğraf Sergisi’nde değinilen bir diğer konudur. Kentsel dönüşüm, kimlerin, nerelerde, neleri ve kimleri görmesi gerektiğini tayin ederken, kimilerimizi şehrin merkezinden uzaklaştırıyor ve “görünmez” kılıyor.

Bu açıdan trans*evi Fotoğraf Sergisi’nde ziyaretçileriyle buluşan fotoğraflar, sadece trans* kadınları değil kentsel dönüşüm sebebiyle yerlerinden edilen tüm insanları da bizlere hatırlatarak “görünmez” ve “görünür” kılınanları aynı anda gözlerimizle buluşturuyor.   

Trans*: Bu terim transeksüel ve travesti gibi cinsiyet kimliği konusunda ayrıştırma yapmamak adına seçilen bir üst kimlik ve şemsiye terimidir.

Henüz haber eklenmemiştir.
Henüz bir çalışma eklenmemiştir.