english
İki Süper Film Birden
08 Ekim Çarsamba 2008 - 01 Kasım Cumartesi 2008

Sergiye her iki sanatçı da büyük çoğunluğu İstanbul’da ilk defa sergilenecek olan yeni yapıtlarıyla katılıyorlar. Farklı disiplinlerde çalışan Gülan ve Kum’un ortak noktaları sanat tarihine yaptıkları referanslar ve görsel işlerdeki düşünsel yaklaşım.

Genco Gülan ve Burhan Kum’un “İki Süper Film Birden” başlıklı sergileri sanatçıların iki senelik paralel çalışmaları sonucunda oluştu. Yaşadıkları ayrı şehirlere rağmen Gülan ve Kum süre boyunca sık sık görüştüler, çalıştılar, birbirlerinin işlerini, sanat ortamını tartıştılar, Türkiye’nin gidişatına şaşırdılar. Konuşmaları bazen yapıtlara dönüştü, bazen seminerlere, bazen de makalelere ve yazılara. Sanatçılar oryantalizm, kapitalizm, pornografi, medya, sanat tarihi, karşı devrim ve popüler kültür kavramları üzerine tartıştılar. İki sanatçının iş birliği ilk defa Genco Gülan’ın Şubat ayında Ankara Siyah Beyaz Sanat Galerisi’ndeki “Oryantasyon” başlıklı projesinde sergilendi. Sergi, Kum’un “İmgesel Doğu” başlıklı sunuşu ile gösterildi:

“Genco Gülan’ın binlerce kez gördüğümüz için artık öyle olduğundan şüphe etmediğimiz renkli Oryantalist yağlıboya resimleri siyah beyaz olarak yeniden üretmesi, bükülmüş tarihin tekrar bükülmesidir...Sanatta iki eksi bir artı yapmasa da, bu tavır akışın güzergâhını değiştirerek yeni bir algılama konumuna geçmemizi sağlayabilir. Yamuk inşa edilmiş yapının tekrar bozulması yapıyı doğru konumuna getirmek amacı gütmez hiç şüphesiz, ancak bu adımdan sonra artık asla eskisi gibi olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir sanat yapıtının geçmişle hesaplaşması kuytu köşesinde, bir kabul haliyle oturan bellekte açılan bir yaradır, zamanla kapansa dahi izi yok edilemez. Bu resimler geçmişte üretilmiş ‘orijinaller’inin izini sürmek için değil, silinmiş olanın üzerine basarak iz bırakmak niyeti taşıyorlar. Dönüp dolaşıp rakamların Arap matematikçiler tarafından icat edildiğini hatırlatmaları gibi.” ( Burhan Kum, 2008.)

Önce yapıtlarıyla ve ardından kitaplarıyla tanışan iki sanatçı, bir araya gelip konuşmaları sonucunda birbirlerinin kişisel tarihlerine de aşina oldular. Genco Gülan, Burhan Kum’un seneler önce Hollanda’ya kaçak yollardan girişi üzerine bir video hazırladı. Videoda Burhan bir ormanın içinde yavaşça yürürken bir yandan da değişik pasaportsuz sınır geçme yöntemlerini yabancı bir dilde anlatıyor. Avrupa’nın kâbusunu, adeta reçeteli bir güzergaha dönüşüyor.

“İki Süper Film Birden” isimli sergide, sanatçıların ayrıldıkları en önemli nokta, malzeme seçimlerinde ortaya çıkıyor. Bir mecra oburu olan Gülan, benzer anlatınlar için değişik malzeme ve yöntemleri denerken, Burhan Kum tuval ve boya ile hala birçok farklı şey yapılabileceği konusunda ısrar ediyor. Bu konuda Kum sergi katalogunun girişinde şöyle diyor:

“Günümüzde resim sanatından tarih yazımı işlevi yerine getirmesi beklenmiyor; fotoğraf ve özellikle de sinema bu anlamda çok daha 'inandırıcı'. Fakat bu gerçekten böyle mi? Aslında gerçeğe çok 'yakın' durarak onu manipüle edebilme ve daha ötesi, çarpıtabilme yetenekleri olan fotoğraf ve sinemanın inşa ettikleri birikimi deşifre etmek için, gerçeği aktarma konusunda artık hiçbir 'yükümlülüğü' bulunmayan resim daha şanslı değil mi?

Bilginin gerçekle olan ilişkisini hâkim ideolojinin belirlediği günümüzde, gördüğümüzün gerçeğin ne kadarını yansıttığı sorusu anlamsızdır. Kesin olan tek söylem, neyi -ve nasıl- görmemiz gerektiğinin, belirlenmiş bir sosyo-kültürel ortam içinde belirli bir işlev görmesi için özenle hazırlanıp önümüze konduğudur. Görmenin bilmekle eşdeğer tutulduğu günümüzde, dolaşımdaki imgeler ve taşıdıkları anlamlar tesadüflere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu unutmamak gerek. Bu anlamların hangi rafine yöntemlerle kaydırıldığını, yeni çerçevesinin kimler tarafından ve nasıl çizildiğini sorgulama hakkımız var mı, varsa, bu hakkımızı kullanıyor muyuz? Bilgi aktarımı denilen mekanizma, düşünce yapımızı biçimlendirmek değilse, nedir? Enformasyon sözcüğü, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde, tam da bu anlama geliyor.” Burhan Kum, 2008.

“İki Süper Film Birden” ismi gibi bir değil, iç içe geçmişi iki ayrı sergi. İki sanatçı benzer temalarda çalışmış ve sık sık görüş alışverişinde bulumuş olsalar da ortaya iki ayrı çizgi çıkmış. İki ayrı ama paralel çizgi de Karşı’da birleşmiş. “İki Süper Film Birden” sanatçıları gibi cüretkâr, sert, komik, politik, erotik, renkli, ideolojik ve davetkâr bir sergi… Her iki sanatçının ortak noktaları olan kavramsal içerikli tuvalleri. Bu da bizlere boyada hala hayat olduğunu kanıtlıyor. Sergide sanatçıların ayrı birer kitabı satışa sunulacak.

Genco Gülan ve Burhan Kum ortak sergi
Henüz haber eklenmemiştir.