english
İnfaz
08 Aralık Cumartesi 2007 - 29 Aralık Cumartesi 2007

Bu sergi, Muğla Üniversitesi Resim Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Lütfiye Bozdağ Kalaycı’nın 30 Temmuz 2007 tarihi itibarı ile üniversiteden ilişiğinin kesilmesiyle başlayan sürecin sanatçı tarafından irdelenmesi ve bir “karşı koyuş” tur.

Lütfiye BOZDAĞ KALAYCI
Henüz haber eklenmemiştir.