english
Soylulaş-ma
25 Eylül Salı 2007 - 06 Ekim Cumartesi 2007

Kentsel dönüşüm ve  müdahalelerin öngörülebilirliği bildiğimiz İstanbul’un sonunu işaret ediyor. Küresel dalganın, bütün bu dönüşüm programında sanat ve kültür öncü, aracı, kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. Bu rol Londra, Bilbao, Berlin gibi diğer ‘’dünya megapolleri’’ ile karşılaştırıldığında daha ciddi bir görünürlük kazanıyor.

Buna karşılık ‘’kültür endüstrüsi’’ kavramının, günümüz postmodern yorumundan sonra yeniden tanımlanmaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Kültürün demokratik dönüşümü talebi, araçsal aklın güncel politikaları ile işgal edilen kamusal alanın yeniden kazanımını dayatıyor.

Karşı Sanat Çalışmaları Tarık Zafer Tunaya Salonu’nda düzenlediği 29 Eylül tarihli seminer eşliğinde, konuyu bir kere daha tartışmaya açıyor. Bienalden, 2010 İstanbul Kültür Başkenti projelerine kadar, tüm kentsel dönüşüm programlarını eleştirel bir yaklaşımla ele alan etkinlikler içinde açılacak sergide; Elif Özdemir ve Metin Yeğin’den video-enstelasyon, Hilmi Etikan, Berke Baş, Ethem Özgüven, Uygar Demoğlu, Aysim Türkmen ve Ozan Adam’dan belgesel ve deneysel filmler, Anna Sala’nın İstanbul haritası çalışması yer alıyor.

Henüz haber eklenmemiştir.