english
Kervansaray / İstasyon İstanbul, Şehir Bağları
21 Ağustos Salı 2007 - 04 Eylül Salı 2007

Kervansaray Programı İpek Yolu boyunca binlerce yıldır var olan bağları yeniden kurmak ve çağdaş sanatçılara, ataları tarafından açılan bu yolu tekrar izlemeleri için bir olanak yaratmak amacıyla ilk olarak Paris ve Tiflis arasında 2003 yılında başlatıldı. Daha sonra, çağdaş yaratıcılık yoluyla geleneksel işbirliği genişletildi ve Avrasya’daki çağdaş sanatçılara ve onların eserlerine daha büyük ve geniş bir platform sunmak üzere İstanbul, Bakü, ve Taşkent  katıldı. Bu girişime çeşitli kurum, kültür merkezi, müze, galeri ve Fransa, Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den sanatçılar, “Doğu” ülkelerindeki sanatçı meslektaşlarıyla sanatsal ilişkileri geliştirmek amacıyla destek oldu.

Kervansaray Programı, uluslararası platformda yer alabilmeleri için çeşitli olanakların yolunu açarak, Doğu Avrupa ülkeleri ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde kültürel ve sanatsal alt yapının kurulmasına destek olmayı hedefliyor. Kervansaray Programı’nın en önemli görevi, ilk önce Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki potansiyelleri ortaya çıkarmak ve bölgedeki  sanatçılar arasında mübadelelerin yapılabildiği platformlar yaratmaktır. Aynı zamanda bu program, Baltık Denizi (Litvanya, Latvia, Estonia) Doğu Avrupa ülkeleri (Polonya, Belarusya, Ukrayna ve Moldova) Karadenize kıyısı olan devletler (Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan) Kafkaslarda bulunan ülkeler (Ermenistan, Azerbeycan, ve Gürcistan) Hazar Denizi ve Orta Asya’daki ülkeler (Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgizistan, ve Tacikistan) arasında bağlar kurarak sanatçılar ağını ve sanat üretimini desteklemeyi hedeflemektedir.

Yıllık Kervansaray Programı, her sezon içinde, eski İpek Yolu boyunca hareket eden Uluslararası Görsel Sanatlar Forumu ve Sanat Etkinlikleri bir araya getiriyor. İpek Yolu’nun eski geleneksel statüsünü yeniden kazandırmak için, bir koridor gibi, Avrupa ve Asya’yı kültürel ve sanatsal mübadeleler yoluyla bağlamak hedefliyor. Kervansaray Programı, Uluslararası Görsel Sanatlar Forumu ve Sanat Etkinlikleri’ni “Yeni İpek Yolu” boyunca dolaştırarak, Kiev, Chisinau, Tiflis, Bakü, Taşkent ve Almaata’yı İstanbul’la, birleştirmeyi tasarlamaktadır.

‘Kervansaray – İstasyonlar’ olarak adlandırılan proje 2006 yılında Paris’de başladı. ve Taşkent, İstanbul (Feshane-ı Amire) ve 2007’de Selanik Bienali’ne kadar taşındı. Buralarda, çok disiplinli, fotoğraf, video, enstelasyon ve performansı içeren işler sergilendi. Çeşitli bölge ve ülkelerden gelen 30 kadar sanatçı (Azarbeycan, Kore, Gürcistan, Almanya, Japonya, Fransa, Kazakistan, Moldova, Norveç, İspanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan, ve Tayvan) birlikte, yan yana güçlü bir sergi gerçekleştirdi.

Kervansaray Projesinin devamı ve bu yılın sanatçılarının sunumu Karşı Sanat Çalışmaları’nda  Ulusal Sanat Merkezi (Tiflis),  Taşkent Bienali çerçevesinde ve Paris’te gerçekleşecek. Program çok çeşitli oluşumların bir araya gelmesiyle düzenlenecek.

Bu yılın teması, “Şehir Bağları” adı altında  ‘şehir’, ki bu tema en geniş kesimlerin, şehir alanında nasıl bir arada yaşanır sorusuna  farklı perspektiflerden yaklaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden, küçük ya da büyük şehirlerden gelen sanatçıların ekoloji, şehirleşme, politika, kültür vb. sorunlara farklı açılardan özgün yaklaşımları geniş bir panorama yaratacaktır.

Karma Sergi
Henüz haber eklenmemiştir.