english
Sezai ÖZDEMİR Resim Sergisi
02 Şubat Cuma 2007 - 03 Mart Cumartesi 2007

21. yüzyılda Post-Modernizm, Emperyalizm’in yeni yüzü mü, Oligarşik yapının kamuflesi mi?

Modern düşüncenin aklın başatlığını, yaşamın tüm katmanlarına sokarak kalıcılığını sağlama alma misyonunu terk ederek, post-modern deyip, ısıtıp sofraya koyalı 20-25 yıl oldu.

Neydi Modern düşüncenin öz eleştirisi? Descartes’in (17. yy.) rasyonel kartezyen düşüncesi “düşünüyorum o halde varım” önermesi üzerine inşa edilen modern manifesto (us, akıl başatlığı) savunulduğu gibi insan hayatının tüm alanlarını kapsamadığını gördü. 20. yy. modernizmi, akıl ile rasyonelize edemediği ruhsallığı (tin) metafizik (irrasyonel) sayarak görmezden geldi.

İnsanı akıl ve ruh birliği olarak tanımlayan Nietzch’ci görüşü de yok saydı. (Bkz., Sezai Özdemir, Eksik Olan, Karşı Sanat Çalışmaları,  2003) İnsan yaşamını, insan aklının sınırları içine hapsetti, aklın cevap vermediği insan davranışlarını da görmezden geldi.

Kartezyen düşüncenin Rasyonel materyalizmi üzerine inşa edilen 20.yy modernizmi bilim ve teknolojik ilerlemelerini kendisine dayanak yaparak emperyal bir içeriğe dönüştü.

20. yy. modernizmi 1960-1980 yıllarında özeleştirisini yaparak, yeni bir dünya düzeni olarak, post-modernizm manifestosu yazdılar. Modernizmin dışladığı, görmezden geldiği Tin’i aklın yanına bir yastık gibi iliştirerek! Akıl-Ruh birlikteliğini tüm dünyaya ilan ettiler. Yeni milenyum gibi parlatılmış laflarla süslediler. Modernizmin, ulusal (laik) – evrensel değerlerini halı altına süpürerek, bu değerlerin yerine ulusallığı ortadan kaldıracak yerele, etniğe ve mezhebe vurgu yapar oldular.

Emperyalizm deşifre olunca, yeni bir yüze ihtiyacı vardı. İşte 21. yy. Emperyalizmin yeni yüzü post-modernizm ile maskelenerek, perdelenerek kamufle edilmektedir.

Batı emperyalizmi 21. yy.’da yeni bir yüzle küresel bir köye dönüşen dünyayı yeniden biçimlendirmesine, post-modernizm operasyonu dememize hiçbir kuşku yok. 1989 yılındaki S.S.C.B.’nin çözülmesi ile Batı emperyalizmi küresel güce dönüşüp tüm ulusları hizaya getirme gayreti (Afganistan, Irak, Yugoslavya, Rusya, ve Türki Cumhuriyetleri’nde yaptıkları) ortada iken, Kominizme karşı savunma amaçlı kurulan NATO ise, şimdilerde saldırı amaçlı yapılanması, başka bir şekilde söylersek, dünya jandarmalığına dönüşmesinin arkasındaki gizli niyet, gözleri kör çocukların bile görebilecekleri emperyal gerçekler değil de nedir?

Ulusal devletleri demokrasinin arkasına saklanarak tehtid ettiği yetmezmiş gibi. NCO’lar Saroz’un mali desteği ve yerli işbirlikçiler aracılığıyla demokratikleşme (Ukrayna – Turuncu karşı devrimi) adı altında ulusal güçleri pasifleştirme, yereli ve etniği kaşıyarak böl-yönet’e varmak istiyorlar.

Tüm bunlar post-modernizmin siyasi ayağını teşkil ederken, sanatın tüm yanlarını da kapsayacak şekilde üstten, yukarıdan oligarşik yapılanmasını örgütleyerek post-modernizmin sanat ayağını oluşturmuştur.

Ulusal ve yerel STK’lar yolu ile Kültür Emperyalizmi empoze ve kabul ettirme, emperyal içeriğini gizleyerek her türlü manipülasyona açık, II. Paylaşım Savaşı sırası Fransa’nın Paris’i açık şehre dönüştürme gayreti gibi, vahşi kapitalizmin genlerine işlemiş sicili bozuk davranışıdır.

Ulusal ölçekte gözlemlediğim diğer bir örnek;

1983 Özal iktidarı ile başlayan, özü küresel kapitalizme entegre adı ile pazarlanan ön program sonrası, AB.’ne adaylık süreci, kılık değiştirmiş emperyalizm, özgürlük, düşünceyi açıklamak, daha demokratik, daha evrensel hukuk, daha insan haklarına saygı gibi gönül çelen yaklaşımlarla, yurttaş ile devleti arasındaki sıcak ilişkiyi dumura uğratıp emperyal hedefine adım adım yaklaşmaktadır.

Her şeye rağmen A.İlhan’ın “yeni bir dip dalgası” dediği muhalefet, eşyanın tabiatına uygun, gümbür gümbür, alttan alta kendi mecrasını, kendi yatağını oluşturan küçük dere, her geçen gün büyük bir nehre dönüşüyor.

Batı Emperyalizmi, çevre ve 3. dünya ülkeleri tarafından dikkatlice izleniyor. 21. yy.’da insanlar “Avcının bildiğini, ayılar da biliyor”u biliyorlar.

Sezai ÖZDEMİR

SEZAİ ÖZDEMİR 

1953 Ankara’da doğdu.

Mimar Sinan Üniversitesi Neşe Erdok Atölyesi’nden mezun oldu. Uygulama atölyelerinden gravür ve litografi dallarında sertifika aldı.

KİŞİSEL SERGİLER

1987 Ramko Sanat Galerisi, İstanbul
1991 Ramko Sanat Galerisi, İstanbul
1993 Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İzmir
1994 Capitol Sanat Galerisi, İstanbul
1996 Maltepe Sanat Galerisi, İstanbul
1997 Temizocak Sanat Galerisi, İzmir
2000 Elhamra Sanat Galerisi, İstanbul
2002 Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2007 Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2008 Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul

KARMA SERGİLER

**** “Hain Geceler”, İstanbul
**** Atölye Ox-sa, İstanbul
2002 Tüyap Sanat Fuarı, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2003 Tüyap Sanat Fuarı, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2003 “Eksik Olan”, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2004 Tüyap Sanat Fuarı, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2005 Tüyap Sanat Fuarı, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2006 Tüyap Sanat Fuarı, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul
2007 “Bakış-ı-yorum” Maltepe Sanat Merkezi, İstanbul

ÖDÜLLER

1985 Tiglat Genç Ressamlar Yarışması, Mansiyon
1990 IV. Tekel Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1990 24. DYO Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1990 Ramko Çağdaş Türk Resim Yarışması, Mansiyon
1992 Adana Çimento Sanayii Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1992 Ana Sigorta II. Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1992 Körfez Beyediyesi, Mansiyon
1994 Mimar Sinan Üniversitesi “Yeni Eğilimler Sergisi”, Birincilik Ödülü

YAZILAR/KATALOGLAR

Türk Plastik Sanatçılar Ansiklopedik Sözlük, Kaya Özsezgin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994
Türk Resminde İnsana Bakış, Büyük Figür Sergisi Kataloğu, Kemal İskender.
Sırdaş Görüntüler, Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Yayınları, 1996, Sezai Özdemir.
Sezai Özdemir Kataloğu - Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi,1997
Sezai Özdemir Kataloğu, Karşı Sanat Çalışmaları, Ocak 2003 Sergi Kataloğu

Henüz haber eklenmemiştir.