english
Geriye Bakmak
08 Eylül Cuma 2006 - 30 Eylül Cumartesi 2006

12 Eylül 1980 darbesinin yarattığı travmanın izleri hala üzerimizde. Sanat ortamının ne şekilde etkilendiğini değerlendirmek şimdi daha olanaklı. 1970’lerden başlayan küreselleşme, neoliberalizm ve yeni-sömürgecilik dünyada yükselirken, Türkiye’nin de sürece nasıl çekildiği bütün sosyal çalkantıları ile birlikte gözlemlenebilir.

Dayatılan yaptırımların, toplumun her kesiminden direnişle karşılanması, sanat ortamımızda 60 ve 70 kuşağının sanatsal reflekslerinde izlenebilir. Günün trajik devinimi sanatçıyı sokağa ve güncel olana ilişkin duyarlı kılarken, bu yaklaşımın 12 Eylül Müdahalesi ile fiili olarak nasıl değiştirildiğini izlemek mümkün.
Serbest piyasa ve tüketim ekonomisi ile sanat ortamı, devletten, bankacılık ve “özel sektör” yönetimine doğru evrilirken, sanatçı özne de değişmiştir. Politik dilin minör alana çekildiği, boşluğu bireyselleşmenin doldurduğu gözlemlenirken, cinsellik, beden, pentür sorunu, figür-soyut tartışmaları, değişen malzeme ve teknolojinin sanata girişi süreci hızlandırmıştır.

Pop-art, kavramsal sanat, dışavurum, yeni figür, enstelasyon, postmodern sanat 70’li yıllar dilini gölgelemiş, gerçeklik, hakikat çerçevesinde trajik olanın dışlanmasını, bir tür akıl üzerinden dayatırken, medyalaşma ve oyunlaştırma eğilimlerini öne çıkartmıştır.
Uluslararası kültür politikaları

ile bütünleşen bu yeni eğilimler, bieanale ve küratörlük sistemine doğru evrilerek bugünlerin sanatını belirlemiştir.

Sergide farklı grup başlıkları altında tüm sürecin dinamik karakterlerini izlemek mümkün.   Katılan Sanatçılar; Ahmet Umur Deniz, Alp Tamer Ulukılıç, Arslan Eroğlu, Arzu Başaran, Asım İşler, Aydın Ayan, Aziz Öz, Bedri Baykam, Caner Karavit, Cihat Aral, Esat Tekand, Fatma Tülin, Feyyaz Yaman, Gülsün Karamustafa, İbrahim Çiftçioğlu, İpek Düben, Kasım Koçak, Kemal İskender, Komet, Mevlüt Akyıldız, Mustafa Özel, Nedret Sekban, Neşe Erdok, Neşet Günal, Nur Koçak, Ömer Uluç, Serhat Kiraz, Sevim Onursal, Tomur Atagök, Zehra Aral.

Karma Sergi
Henüz haber eklenmemiştir.