english
Hayat ve Kör Talih
19 Ekim Çarsamba 2005 - 19 Kasım Cumartesi 2005

Nancy Atakan ‘Seyirci’ isimli işinde  olaylara hiç müdahale etmeksizin onları sadece izleyebilen  kendi siluetini kullanıyor. Farklı mekanlarda izlediğimiz siluet, her an kendisi de vurulabilir olmanın   potansiyelini taşıyor.   O’nu izlemekte olan bizi de kendisiyle eşitliyor. ‘Büyükannemin Dantelleri’, göç, bir devrin yok olması, gizli tutmak, gizli tutulanı sandıktan çıkarıp sonradan ona dönüp bakmak konuları üzerine odaklanıyor. ‘Kör Kesişme’de  Amerikalı tanıdıklarına internet aracılığıyla sorduğu sorular üzerinden, onların  Türkiye ve Türkler hakkındaki klişe önyargılarına  yer veriyor. Bunları medyadan imgelerle yan yana  getirerek  enstelasyon biçiminde sergiliyor.  ‘Hayatın Akışı’ üzerine  işi ise  anne-çocuk ilişkileri ve bu ilişkiler  içinden hayatın akışını irdeliyor.

Nazan Azeri  ‘Düş Rolleri’ isimli fotoğraf  dizilerinden oluşan çalışmasında ikinci el giysiler ve sıfır noktasına itilmiş hayatlar arasındaki karşılaşmalara odaklanıyor. Bu karşılaşmalardaki rastlantıları ve oyunları serbest bırakarak ortaya çıkan yaşama sevinci ve canlanan ruhu yakalamaya çalışıyor. Farketmek istemediklerimizi  fark edilir kılarken, gruplanmış imgeler güncel durumlara ironik göndermeler yapıyor. ‘Sürüklenmek’ te eskimiş giysiler yerlerde sürüklenerek evden çıkarılıyor. Onlar gönülsüz olmakla kaçınılmaz olmak arasındaki trajedinin aralığında duruyor.

Gül Ilgaz ‘Salıncak’ isimli video çalışmasında, kör talihe maruz kalmışlıktan özgürleşme çabasına yönelik imgelere yer veriyor. ‘Düşüş’   ise belli bir var olmanın talihle ilişkisi ve çıkışın ardındaki düşüş üzerine.

Nazan Azeri - Nancy Atakan - Gül Ilgaz
Hayat ve Kör Talih Kör Talih deyimi batı toplumlarında pek karşılığı olmayan, içerik olarak buralara özgü bir tanımlama. Oldukça yerel. ‘Uğraştım, didindim, elimden gelen her şeyi yaptım ama yine de olumlu sonuç alamadım’ anlamı içerir. İçinde olumsuz durumdan hem bir sızlanma hem de onu kabullenme sezilir. Hayatın akışı içinde, ümitsiz gibi duran bu durum, ‘Her işte bir hayır vardır’. dediğimiz durumlara da sebep olabilir. Bazan de insanlık aç gözlülüğünden ‘Kendi kazdığı kuyuya kendi düşer’. Bu da pek çok kez yanlışlıkla ‘Kör talih’ olarak nitelense de ona pek kör talih denemez. Olsa olsa ‘Ektiğini biçersin’ denebilir. Birileri “Üzüm üzüme baka baka kararır” misali açgözlülükle azıttıkça; bu birilerinin açgözlülüğü ne yazık ki çoğunluğun” Kör Talihi” olmaktadır. Ama Kör Talihine yanmak zorunda olan çoğunluk aslında Kör Talihlerinin kararmış üzümlerden kaynaklandığını bazen sezmektedir. Ancak çoğunlukla Kara Üzümlerin oyunlarını, “Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu” misali sonradan öğrenmektedirler. Sergi konsepti sanatçılar tarafından kendi anlamı yanında tüm yan ve dolambaçlı anlamları ile birlikte düşünülsün istenmiştir. Nancy Atakan ‘Seyirci’ isimli işinde olaylara hiç müdahale etmeksizin onları sadece izleyebilen kendi siluetini kullanıyor. Farklı mekanlarda izlediğimiz siluet, her an kendisi de vurulabilir olmanın potansiyelini taşıyor. O’nu izlemekte olan bizi de kendisiyle eşitliyor. ‘Büyükannemin Dantelleri’, göç, bir devrin yokolması, gizli tutmak, gizli tutulanı sandıktan çıkarıp sonradan ona dönüp bakmak konuları üzerine odaklanıyor. ‘Kör Kesişme’de Amerikalı tanıdıklarına internet aracılığıyla sorduğu sorular üzerinden, onların Türkiye ve türkler hakkındaki klişe önyargılarına yer veriyor. Bunları medyadan imgelerle yan yana getirerek enstelasyon biçiminde sergiliyor. ‘Hayatın Akışı’üzerine işi anne-çocuk ilişkileri ve bu ilişkiler içinden hayatın akışını irdeliyor. Nazan Azeri ‘Düş Rolleri’ isimli fotoğraf dizilerinden oluşan çalışmasında ikinci el giysiler ve sıfır noktasına itilmiş hayatlar arasındaki karşılaşmalara odaklanıyor. Bu karşılaşmalardaki rastlantıları ve oyunları serbest bırakarak ortaya çıkan yaşama sevinci ve canlanan ruhu yakalamaya çalışıyor. Farketmek istemediklerimizi fark edilir kılarken, gruplanmış imgeler güncel durumlara ironik göndermeler yapıyor. ‘Sürüklenmek’ te eskimiş giysiler yerlerde sürüklenerek evden çıkarılıyor. Onlar gönülsüz olmakla kaçınılmaz olmak arasındaki trajedinin aralığında duruyor. Gül Ilgaz ‘Salıncak’ isimli video çalışmasında, kör talihe maruz kalmışlıktan özgürleşme çabasına yönelik imgelere yer veriyor. ‘Düşüş’ ise belli bir var olmanın talihle ilişkisi ve çıkışın ardındaki düşüş üzerine.