sergiler

Tarihin Küçük Odası - Burak Delier

6.01.2022 - 21.01.2022

Karşı Sanat, Burak Delier’in ‘’Tarihin Küçük Odası’’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Festus Okey cinayetine odaklanıyor ve cinayetin gerçekleştiği odaya geri dönmeyi öneriyor. Burak Delier, 10 ay önce Karşı Sanat’ın bir odasını dönüştürdü, üretimini burada yaptı ve gösterimi de bu odada gerçekleştiriyor. ‘’Tarihin Küçük Odası’’ Festus Okey cinayetinin izini sürüyor. Cinayetin işlendiği odada bulunan ya da bulunmayan, yakın ve uzak olayların, kişilerin ve nesnelerin rastlantısal ilişkisini araştırıyor. Tanıklığı imkânsız bir tarihi yeniden yazmayı deniyor. İşin üretildiği odada gerçekleşen sahneleme, spekülatif bir deneme-video, kurşun geçirmez kumaştan yapılmış bazı nesneler aracılığıyla tanıklığın imkânını araştırıyor.

Devamı...

ah Cumartesi aşk

11.12.2021 - 25.12.2021

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında Saliha Şanlı'nın goblen portrelerden oluşan ''Ah Cumartesi Aşk'' sergisi Karşı Sanat Çalışmaları'nda. Sergi, 11 Aralık 15:00'ten itibaren ziyarete açık olacak. ‘'1999'da engellenen Cumartesi eylemlerine, 10 yıl sonra, 31 Ocak 2009 yeniden başladılar. Şimdilerde yeniden kesintiye uğrasa da o meydan artık "hafıza mekânı" olarak hem tarihe hem coğrafyaya geçti…''

Devamı...

The Immunity

2.11.2021 - 28.11.2021

Dr. Ezgi Bakçay & Barış Seyitvan küratörlüğünde "The Immunity'' sergisi kapılarını 2 Kasım'da BBK/ Galerie der Künstler'de açıyor. AIDS krizinde olduğu gibi, COVİD-19 pandemisi sırasında ve sonrasında birçok yazar, bağışıklık ve biyopolitika arasındaki ilişkiyi inceleyerek Foucault'nun hipotezlerini genişletti. Bunlar arasında en etkili olanlardan biri, modern biyopolitikada topluluk ve bağışıklama mekanizmaları arasındaki ilişkiyi inceleyen İtalyan filozof Roberto Esposito'dur. Modern biyopolitikayı, topluluk içinde yaşamak ile nüfusu sağlıklarına yönelik tehditlerden bağışıklamak arasındaki gerilimle karakterize ediyor. Bağışıklık mekanizmaları toplum yaşamının ihtiyaçlarını zorunlu olarak baltalasa bile, insan vücudunun bağışıklığı, yani sağlığı, sosyal ve politik kriterler, egemenlik, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtı rejimler, dışlama, damgalama, yaşamın siyasallaştırılması tarafından inşa edilir. Ya da ölüm getirir. Vücut ne pahasına olursa olsun hayatta kalmalıdır. Bu nedenle "topluluk"tan fedakarlık talep eder.

Devamı...

Kurmacalar - Kader Genç

20.10.2021 - 10.11.2021

Kader Genç'in yaşama ve ölüme eşit koştuğu "Figür Sanatı", doğallıktan tinselliğe bu ikilemin kaotik toplumsallığına takıntılıdır. Yaşamak, çoğalmak, cinsellik temelli kodlanmış engellenemez organiklik, arzunun nörobiyolojisine kitlendikçe zombileşen varoluş... Yeni-Figür dilinin bu acımasız kavrayışı Kader Genç'in nefret söylemiyle Karşı Sanat'ta buluşuyor.

Devamı...

Breaking Boundaries

15.09.2021 - 15.10.2021

Kültür sanat alanının geçen yıl boyunca kaçırdığı fırsatları vermek için doğan Breaking Boundaries bir yıl boyunca 4 ülkede 6 sanat mekanında 8 küratör tarafından seçilen 12 sanatçıyı bir araya getiriyor. Breaking Boundaries için özel olarak tasarlanmış içerisinde tüm sanat eserlerinin bulunduğu sandık, 15 Eylül - 15 Ekim arasında devam edecek olan sergi ile yolculuğuna Karşı Sanat'ta başlayacak.

Devamı...

İstanbul'da Şifa Bulmak

19.06.2021 - 19.07.2021

İstanbul’da Şifa Bulmak başlıklı sergi, koleradan koronaya, tarih boyunca büyük kentlerde sağlığa erişim meselesinden yola çıkarak şifa kavramına odaklanıyor. Sergi; sağlık hakkı, yaşam hakkı ve kent hakkının bir arada düşünülmesi gerektiğine tanıklık ettiğimiz bu dönemde, kolektif yaşamın gerekli kıldığı mesafeleri ve sorumlulukları; beden-mekân ilişkisini düşündüren bir eşikten geçiriyor. İstanbul’da Şifa Bulmak hiç beklenmedik bir alana yerleşirken, sergi vesilesiyle İstanbul heyecan verici bir kültür-sanat mekânına kavuşuyor: Metropolün kalbinden damarlarına, Harbiye’den metro hattına inen Yaklaşım Tüneli 2005’ten bu yana ilk defa, Karşı Sanat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ortaklığı ile bir sanat etkinliğine kapılarını açıyor. Tünel, mimari yapısı, şehirle ilişkisi ve sunduğu duyusal deneyimle keşfedilmeyi bekliyor.

Devamı...

Olağan Zamanın Dışında - Fatoş İrwen

4.05.2021 - 11.06.2021

Depo ve Karşı Sanat Çalışmaları bu bahar Fatoş İrwen'nin ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının yıllara yayılan kesintisiz üretim süreci, malzeme çeşitliliği ve kavramsal çok katmanlılığı dikkat çekiyor. Video, fotoğraf, kağıt, tekstil ve tuval işlere, yerleştirmeler, nesneler ve metinler eşlik ediyor. Olağan Zamanın Dışında başlıklı serginin gövdesini tanıklık, adalet ve merhamet kavramları oluşturuyor.

Devamı...

Stüdyo Wuhan

9.04.2021 - 25.04.2021

‘'Stüdyo Wuhan'' sergisinde, enstitü öğrencisi sanatçıların resimleri ilk kez Türkiye'deki izleyici ile buluşuyor. Sergi; sanat eğitimi, araştırma ve tasarımı bir araya getiren Hubei Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Karşı Sanat Çalışmaları ortaklığında ‘9 Nisan- 25 Nisan' tarihlerinde Karşı Sanat'ın İstiklal Caddesi'ndeki mekânında gerçekleşiyor

Devamı...

Erim Bayrı

12.01.2021 - 31.01.2021

Sulu boya, mürekkep, kağıt işler. Önce Erim kovuldu… Sürgünler Adasına. Sonra, bu sürgün Adalı hali hepimizin bedenine sıvandı. Kendinden öncekilere hayır demeden ona kendisini de ait görmeden ikamet edilen o meskende, seçmediği bir sırra sadık kalmayı sürdüren herkesin içinde büyüttüğü sıkıntı, Erim Bayrı'nın 4 yıllık ada çalışmalarının su, boya, mürekkeple, kağıda sıvanmış, insanlığın atık hali.

Devamı...

TikTok'un Emek Sineması

3.12.2020 - 30.12.2020

TikTok'un Emek Sineması sergisi "Gösteri-gözetim toplumu kendine karşı kullanılabilecek olasılıkları da üretiyor mu?" sorusunu merkeze alıyor. Farklı çalışma mekanlarında üretilen filmler challengelarla çoğalarak yeni ittifaklara alan açıyor olabilir mi diye sorarak emek - bedenin sinemadaki temsiline odaklanıyor ve kendini temsil etmenin yeni bir alan açma potansiyelini sorguluyor. TikTok'un Emek Sineması'ndaki videolar, kolektif bellekte birikmiş sinema bilgisiyle birlikte TikTok'un teknik alt yapısının kullanımından üretiliyor. TikTok'un Emek Sineması'nda çalışma mekanları, sokaklar, tarlalar, atölyeler platoya dönüşürken çalışma zamanları işgal ediliyor. TikTok sinemasının üreticileri; kürekleri, boruları ve meyve kasalarıyla çekim araçlarını oluştururken üretim bandını bir podyum gibi kullanarak mekanları dönüştürüyor. ''Umumi film festivali'' gibi işleyen TikTok'ta çalışma mekanlarına ve üretim araçlarına; dekor, performans, müzik ve ses efektleri ile yapılan küçük müdahalelerle oluşturulan atmosferde iş mekanları yeni bir anlamlar kazanıyor.

Devamı...

Painting vs Image

25.09.2020 - 30.10.2020

Resim vs İmge Karşı Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal alanlarda yer alan ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sergi, ritim kavramı merkezli çalışan görsel sanatçılardan oluşan uluslararası Rhythm Section kolektifinin ürettiği işlerden oluşuyor. Sembol sistemlerinin yarattığı sıkışmışlıkta imgenin resimle ilişkisini konu alıyor.

Devamı...

Özgürlüğün Sesi // Voice of Freedom

10.09.2020 - 20.09.2020

Uzun yıllardır politik mahpuslarla dayanışan Görülmüştür Kolektifi ve objektiflerini sosyal sorunlara çevirmeleriyle tanınan Redfotoğraf Grubu'nun hazırladığı ‘Özgürlüğün Sesi' projesi, içlerinde yazar ve şairlerin de yer aldığı 50 mahpus ile farklı coğrafyalarda yaşayan 50 fotoğrafçının özgürlük imgelerinin buluşması sağladı. Daha önce de Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf grubunun birlikte hazırladığı "İçeriden Dışarı – Dışarıdan İçeri Fotoğraf Köprüsü" ile "Düşler Tutsak Edilemez" adlı sergilerle kamuoyunun dikkati hapishanelerde "Tecride Rağmen Üreten" tutuklu ve hükümlülere, onların yaşadıkları hak ihlallerine çekilmişti. Sergiler Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok kentinde ziyarete açıldı. Bu kez "Özgürlüğün Sesi" projesi ile farklı hapishanelerde kalan 50 politik mahpusa ulaşılıp onlardan özgürlüğü betimlemeleri istendi.

Devamı...

Asla Gözlerini Kaçırma // Never Look Away

26.02.2020 - 20.03.2020

Asla Gözlerin Kaçırma başlıklı başlıklı sergi, 26 Şubat-20 Mart arasında Beyoğlu'nda Karşı Sanat'ta gerçekleşiyor. Sergi, çağdaş sanat alanında, sanatçıların göstermedikleri, gösteremedikleri, gösterseler de gözden kaçmış olanlara dair, görünen ve görünmez arasından geçen çerçeve üzerine yerleşiyor. Görüntülerin düzenini tarihsel olduğu kadar bireysel bağlamda da ele alıyor. Görülmeye değer olanı, görünmesi tehlikeli olanı, görmezden gelineni, görülmeye mahkum olanı belirleyen yasaların zaman içinde dönüşümüne tanıklık eden tekil ve kolektif hikayelere odaklanıyor. Görme biçimlerinin değişiminde değerlerin, korkuların, arzuların değişimi de eşlik ediyor.

Devamı...

So Near Yet So Far // Çok Yakın Ancak Çok Uzak

16.02.2020 - 2.03.2020

Rhythm Section ve Karşı Sanat işbirliğiyle, Münih Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Çok Yakın Ancak Çok Uzak / So Near Yet So Far başlıklı proje, küratörlüğünü Ezgi Bakcay, Barış Seyitvan ve Sophie-Charlotte Bombeck'in üstlendiği sergi, 16 Şubat - 2 Mart arasında Münih'te Walberta'da gerçekleşiyor.

Devamı...

Suyun Taksimi // Sharing Water

15.02.2020 - 29.02.2020

Farklı disiplinlerden 15 çağdaş sanatçının katıldığı sergi, Beyoğlu’nun tarihi boyunca olduğu gibi kültürel üretim ve paylaşım mekanı olarak varlığını sürdürmesi için gösterilen çabanın bir parçası olarak düşünülebilir.Karşı Sanat Çalışmaları tarafından düzenlenen ve İBB tarafından desteklenen Suyun Taksimi sergisi 15 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında görülebilir.

Devamı...

The Heirs/Mirasçılar

29.01.2020 - 14.03.2020

Hinterland Galerie ve Karşı Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen The Heirs /Mirasçılar başlıklı küratörlüğünü Ezgi Bakcay ve Barış Seyitvan'ın üstlendiği sergi, 30 Ocak-14 Mart arasında Viyana'da Hinterland Galerie'de gerçekleşiyor. Adres: Hinterland Galerie Krongasse 20 A-1050 Viyana / Avusturya

Devamı...

Karşılaşmalar

6.12.2019 - 12.12.2019

Merkezkaç Sanat Kolektifi’nin “Karşılaşmalar” başlıklı sergisi, Kültür İçin Alan’ın desteğiyle 6-12 Aralık tarihleri arasında Karşı Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor. Çağdaş sanat alanında yeni çalışmalar üretmek, deneyim aktarımıyla bir paylaşım ortamı oluşturmak, kuşakları birleştirip kolektif dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılan sergi projesi, bölgeden deneyimli ve genç sanatçıların üretimlerini izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Devamı...

Aslında

16.11.2019 - 1.12.2019

MSGSÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen "İkinci Kadın Yazısı Festivali" kapsamında ev sahipliğini Karşı Sanat'ın yaptığı "Aslında" başlıklı sergi, 16 Kasım 1 Aralık arasında ziyaret edilebilir.

Devamı...

Fermantasyon

19.09.2019 - 19.10.2019

Fotoğrafa dair iki önyargı var. İlki, bireysel bir üretim olduğu kabulü. İkincisi ise, bir sonu, bir bitişi, bir nihayeti imlediği. Fermantasyon Fotoğraf İnisiyatifleri Sergisi her iki önyargıya meydan okuyor.

Devamı...

Bir Dilin Peşinde

23.05.2019 - 17.06.2019

1990’lardan bugüne, Türkiye’de kültürel alanda verilen anadil mücadelesini konu alan “Bir Dilin Peşinde - 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi” Sergisi, 23 Mayıs-17 Haziran 2019 tarihleri arasında Karşı Sanat’ta izleyicilerini bekliyor. Sergi, kültürel haklar mücadelesinin hikâyesini, geçtiğimiz otuz yılda anadilde yapılan kültürel üretimlerle, sürecin tanıklarıyla, eylemcileriyle ve kurumlarıyla anlatıyor.

Devamı...
Toplam 22 sonuç bulundu